Na początku czerwca w Ambasadzie Francji odbyło się spotkanie dyrektorów Alliance Francaise w Polsce. Spotkaliśmy się z Ambasadorem Francji i zespołem działu kultury. Omówiliśmy naszą współpracę i podjęliśmy nowe zadania na przyszły rok akademicki.