Logo Alliance Française

Certyfikaty i dyplomy France Education International

W Alliance Française w Bydgoszczy można zdawać i uzyskać międzynarodowe certyfikaty/dyplomy ze znajomości języka francuskiego.
Egzaminy są podzielone na trzy grupy: dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych.

DELF Prim – to egzamin dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, który można zdawać na poziomie:
A1.1, A1 i A2.


DELF JUNIOR przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej, występuje na poziomach
od A1 do B2.


DELF DALF Tout Public przeznaczony jest dla dorosłych od 18 lat i mamy 6 poziomów
od A1 do C2.

więcej informacji

Czym są dyplomy DELF i DALF?

Certyfikaty DELF i DALF są oficjalnymi dokumentami wydawanymi przez France Education International. Potwierdzają znajomość języka francuskiego na odpowiednim poziomie. Uznawane są na całym świecie i honorowane przez wszystkie środowiska zawodowe oraz edukacyjne.
Dyplomy (DELF,DALF) ważne są bezterminowo.

Jakie są poziomy egzaminów DELF i DALF?

Składają się z 6 osobnych dyplomów, odpowiadających sześciu poziomom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Egzaminy DELF i DALF są niezależne od siebie, to oznacza że można przystąpić do egzaminu na poziomie wyższym, bez konieczności posiadania certyfikatu z poziomu niższego.

Jakie są rodzaje egzaminów DELF?

Egzaminy DELF występują w kilku wersjach dostosowanych do wieku oraz potrzeb osób zdających:

DELF Prim: Egzamin przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat, które posiadają podstawową znajomość języka francuskiego

DELF Junior: Egzamin przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej, do ukończenia egzaminu maturalnego lub zawodowego. Jego struktura jest taka sama jak w wersji dla osób dorosłych, jednak tematyka podejmowanych zadań jest związana z zainteresowaniami młodych ludzi.

DELF Tout Public: Egzamin przeznaczony dla osób dorosłych

Jaka jest struktura egzaminów DELF i DALF?

Każdy z egzaminów DELF & DALF składa się z czterech części, które sprawdzają następujące kompetencje językowe:

=> Rozumienie ze słuchu,


=> Rozumienie tekstu pisanego,


=> Wypowiedź pisemna,


=> Wypowiedź ustna.

Maksymalnie można zdobyć 100 punktów, po 25 punktów z każdej części. Aby zdać egzamin i otrzymać certyfikat, należy uzyskać minimalnie 50 punktów.

Więcej informacji i przykłady na stronie FEI.

Terminy i ceny egzaminów

W naszym ośrodku egzaminy są organizowane dwa razy do roku. Sesja zimowa odbywa się na przełomie stycznia i lutego, natomiast sesja letnia w czerwcu. Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów DELF/DALF znajdują się w zakładce Terminy i cennik egzaminów.

Wyniki będą ogłaszane najpóźniej miesiąc po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

Dyplomy DELF/DALF (drukowane we Francji) będą wydawane 3 miesiące po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

Bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami